vrijdag 19 mei 2017

Historisch moment: Het Waals parlement heeft gestemd voor een verbod op onverdoofd slachten

Woensdag 17 mei 2017 blijft voor altijd in het geheugen gegrift als een onvergetelijke, grandioze dag voor GAIA en het dierenwelzijn. Na 22 jaar intensief en ononderbroken actie voeren, was GAIA gisteren getuige van een historisch moment: de Waalse parlementsleden stemden op  drie onthoudingen na quasi unaniem voor een verbod op onverdoofd slachten.
Inderdaad. Onze volharding heeft alweer de nodige resultaten opgeleverd voor de dieren!
Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om u en iedereen die ons gesteund heeft in onze strijd, uit de grond van mijn hart te bedanken voor deze historische overwinning!
Daarbij denk ik ook aan onze leden en sympathisanten, aan de moedige indieners van het decreetvoorstel, Christine Defraigne (MR) en Josy Arens (cdH) en uiteraard aan Waals minister van Dierenwelzijn, Carlo Di Antonio. Als dank voor hun inspanningen hebben we hen gisteren een chocolade schaap overhandigd.
Velen merken op dat het verbod pas ingaat op 1 september 2019. Uiteraard had ook ik het liever sneller gezien. Maar het allerbelangrijkste is dat er effectief gestemd werd voor een verbod. Amper 6 maanden geleden leek dit nog ondenkbaar. En vanochtend liet minister Di Antonio ons weten dat hij al een eerste vergadering met de slachthuizen gehad heeft om een stappenplan uit te werken.
De religieuze gemeenschappen overwegen naar het Grondwettelijk Hof te stappen: in hun ogen schendt het wettelijk verbod op onverdoofd slachten hun godsdienstvrijheid. Maar de wet, die het Waalse parlement op 17 mei goedkeurde, houdt rekening met het advies dat de Raad van State eerder gaf en biedt als zodanig een evenwicht tussen de plicht om onnodig dierenleed te vermijden en het recht op religieuze vrijheid. Op de vraag van het Centraal Israëlitisch Consistorie en de Moslimexecutieve om het advies van de Raad van State in te winnen voor de stemming, werd niet ingegaan.
Nu moeten we een Vlaams verbod op deze onaanvaardbare praktijk bekomen. Dat is ons volgende doel. Naar verluidt zou het Vlaams Parlement hierover nog voor het zomerreces stemmen. Natuurlijk blijft GAIA zich inzetten voor een verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen. We houden u uiteraard verder op de hoogte!
Met diervriendelijke groeten,
Michel Vandenbosch, Voorzitter GAIA
P.S.: Ter info: bekijk hier de video van deze historische beslissing (FR)

1 opmerking: