zaterdag 5 november 2016

Lees en huiver: In 2016 telde Nederland 12,5 miljoen varkens en veel meer schokkende getallen

Brabant wordt een geitenprovincie, Gemert-Bakel is nertsenhoofdstad van Nederland

EINDHOVEN - Brabant wordt hoe langer hoe meer een geitenprovincie. Het aantal geiten dat in Brabant wordt gehouden steeg sinds 2000 explosief van 60.000 naar 160.000. Er zijn in onze provincie steeds minder varkens, koeien en kippen. Maar de helft van alle varkens in Nederland wordt nog steeds in Brabant gehouden. Gemert-Bakel is de nertsenhoofdstad van Nederland. Dat blijkt uit de Landbouwtelling 2016 van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Het aantal veehouderijen in Nederland en in Brabant daalde de afgelopen jaren drastisch, maar de bedrijven die over bleven hebben steeds meer dieren.

Steeds grotere bedrijven
Zowel het aantal melkkoeien als het aantal varkens per bedrijf is in Nederland in 2016 met bijna 10 procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde varkensstapel per bedrijf groeide tot 2.800 dieren. Bij de boerderijen met melkkoeien nam dit gemiddelde toe tot bijna honderd dieren.

Het aantal bedrijven in de varkens- en melkveesector daalt al jaren. In 2016 waren er bijna 18.000 boerderijen met melkkoeien, 40 procent minder dan in het jaar 2000. Het aantal bedrijven met varkens nam in dezelfde periode met 70 procent af tot ruim 4.400 bedrijven.

Nederland telde 12,5 miljoen varkens in 2016. De helft daarvan wordt in Brabant gehouden. Overigens worden nu in Brabant 200.000 varkens minder houden dan in het jaar 2000. Daar staat tegenover dat er begin deze eeuw per Brabants bedrijf zo'n 1.300 varkens werden gehouden, terwijl dat er nu 3.600 zijn.

Eenzelfde beeld is te zien bij de rundveehouderij en de kippenhouderij: iets minder dieren dan 16 jaar geleden, maar wel veel meer dieren per bedrijf.Opvallend in de cijfers is de toename van het aantal geiten. Dat steeg sinds de eeuwwisseling explosief en ook het aantal dieren per bedrijf steeg van gemiddeld 120 naar 420 per bedrijf. In Brabant worden verreweg de meeste geiten gehouden van alle Nederlandse provincies, dat geldt ook voor varkens en kippen.

Gemert-Bakel nertsenhoofdstad van Nederland
Uit cijfers van de Landbouwtelling 2016 blijkt Brabant ook de provincie is met het grootste aantal nertsen. In april 2016 waren er ruim een half miljoen moederdieren. Nertsenhoofdstad van Nederland is de gemeente Gemert-Bakel, waar 221.000 dieren worden gehouden.

Nertsen worden gefokt voor hun pels. In 2012 werd nertsenfokkerij bij wet verboden. Er geldt nu een afbouwperiode tot 2024, waarin geen nieuwe bedrijven mogen starten en bestaande bedrijven niet mogen uitbreiden.In 2014 dwongen de fokkers bij de rechtbank af dat de wet buiten werking werd gesteld, maar het jaar daarop bepaalde de rechter in hoger beroep dat het verbod toch door moest gaan. De verwachting is dat de Hoge Raad in december 2016 uitspraak zal doen.


Bron: Omroep Brabant

Geen opmerkingen:

Een reactie posten