donderdag 17 november 2016

Einde 40 jaar proefdierapen Radboud Universiteit : Laatste 2 apen op pensioen naar Stichting AAPradboud


Proefapen mogen met pensioen


Bron: www.animalrights.nl

Gistermiddag overhandigden wij ruim 27.000 Belgische en Nederlandse handtekeningen aan de rector magnificus van de Nijmeegse Radboud Universiteit, de heer Han van Krieken. Hierop volgde een zeer positief gesprek. Hij heeft besloten dat de Radboud apen naar het gespecialiseerde opvangcentrum Stichting AAP mogen. Tevens komt er een einde aan veertig jaar apentesten in het proefdiercentrum van de universiteit.

De universiteit dreigde eerder nog de proefapen af te maken omdat ze niet meer nodig waren. Dankzij de intensieve mediacampagne van Animal Rights en de 27.000 opgehaalde handtekeningen is het ons gelukt. De Radboud apen mogen nu eindelijk met pensioen!


Radboud proefapen

De onderzoekers die jarenlang apen gebruikten in experimenten gaan zich nu richten op dierproefvrije technieken. Zo wordt voortaan een robot met 3D oog-, hoofd-, en nekmotoriek gebruikt. Animal Rights juicht dit toe en roept de overheid op om meer geld beschikbaar te maken voor onderzoek naar alternatieven. Op deze wijze kunnen we dierproeven vervangen.

Met hartelijke groet,

Nadine Lucas
Nadine Lucas
Animal Rights

Robert Molenaar
Robert Molenaar
Animal Rights

Je kunt ook storten op ons rekeningnummer: BE 51 5230 8073 1862 t.a.v. Animal Rights


2 opmerkingen: