woensdag 16 november 2016

Stop het martelen: 750 miljoen biggenstaartjes illegaal afgebrand ( Petitie en pijnlijke video )


Lang niet alle veeartsen weten welke maatregelen genomen kunnen worden om staartbijten onder varkens tegen te gaan. Dat blijkt uit de reacties die we tot dusverre ontvingen op een brief die Varkens in Nood stuurde aan 240 leden van deze beroepsgroep.


http://www.varkensinnood.nl/stop-afbranden-biggenstaartjes  PETITIE


In deze brief vragen we veeartsen met een specialisatie in varkens om eens kritisch te kijken naar hun rol inzake het routinematig afbranden van varkensstaarten. Deze praktijk is al 25 jaar verboden, maar bijna geen boer trekt zich daar iets van aan.
Zonder de steun van veeartsen zou dat niet mogelijk zijn. Alleen zij mogen varkenshouders toestemming geven op een uitzonderingsclausule in de wet: als er sprake is van een uitbraak van staartbijten, mag er worden overgegaan tot het afbranden van staartjes. Let wel: tijdelijk, en alleen als eerdere pogingen het probleem onder controle te krijgen, vergeefs waren.

Het probleem: boeren doen massaal en steeds opnieuw een beroep op die uitzonderingsclausule. Verveling en stress, de oorzaak van het staartbijten, laten zich namelijk alleen verjagen door goed afleidingsmateriaal, beter veevoer en een schone lucht in de stallen– en dat kost geld. Veeartsen, die zien dat hun klanten nauwelijks een cent te makken hebben, leggen zich bij het ‘onvermijdelijke’ neer. En zetten al 25 jaar hun handtekening onder verklaring dat de varkensboeren er echt alles aan gedaan hebben om staartbijten te voorkomen.


Lastig, maar op te lossen
Sommige veeartsen noemen dit een lastig, maar op te lossen probleem. Een Brabantse varkensarts schrijft bijvoorbeeld dat staartbijten bijna altijd het gevolg is van slecht voer. Volgens hem zijn uitbraken te voorkomen als een boer alert is, regelmatig de stallen bezoekt en bijtproblemen de kop indrukt met de juiste maatregelen, zoals veevoer met voldoende vezels.
Een andere dierenarts laat weten dat het gebrek aan fatsoenlijk afleidingsmateriaal een groot welzijnsprobleem is en vaak de oorzaak ban staartbijten, maar dat verbeteringen voor de boer te duur zijn.
Wet
Het meest opvallende aan de reacties is echter dat dierenartsen lang niet allemaal weten welke maatregelen genomen kunnen worden om staartbijten te voorkomen. Dat is kwalijk, want door goedkeuring te geven aan tijdelijk couperen, gaan ze in feite akkoord met een situatie waarin de varkensboer op veel punten de wet overtreedt.
Het is daarom de hoogste tijd dat varkensartsen ophouden om de andere kant op te kijken. Gedachteloos meewerken aan routinematig couperen is immers in strijd met hun gedragscode, en zelfs met de wet.


Wil jij aan veeartsen, boeren, supermarkten en politici laten weten dat er na 25 jaar gedogen nu echt gestopt moet worden met het amputeren van staartjes?


Doe dan mee met onze emailactie! 


Foto: Jo-Anne McArthur Bron: www.varkensinnood.nlGeen opmerkingen:

Een reactie posten