donderdag 20 maart 2014

Het is een zootje in de vleessector! Een keiharde handel met geen respect voor dieren!NVWA-baas: Vleessector is keiharde handel geworden

NVWA-baas: Vleessector is keiharde handel geworden

Harry Paul, inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, is geschrokken van de misstanden die hij is tegengekomen in de Nederlandse voedselsector.
"Een veeboer koopt geen groeihormoon voor 100.000 dieren om dat alleen op zijn eigen bedrijf in te zetten. En ronduit zorgelijk is het dat een veehouder in het ziekenhuis in quarantaine verpleegd moet worden, wegens mogelijk besmettingsgevaar of resistente bacteriën", zegt Paul.
 
Keiharde handel

Paul wil meer aandacht voor 'productintegriteit': "Vlees wordt nu behandeld als grondstof, terwijl het wel dieren zijn geweest. De waarden en het respect voor het product zijn verdwenen. Het is een keiharde handel geworden."
 
Voedsel in Nederland is nog steeds veilig, stelt de NVWA. Wel moeten ethische waarden, zoals respect voor dieren, volgens de inspecteur-generaal hoger in het vaandel, zelfs als dit leidt tot minder productie en een daling van de voedselexport. Nederland is met jaarlijks zo'n 60 miljard euro de tweede voedselexporteur ter wereld.
 

Extra controles langeafstandstransporten kalveren

Nieuwsbericht Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 19 maart 2014

 
 
Veel transporteurs die kalveren uit het buitenland aanvoeren leven de regels voor transport- en rusttijden van dieren niet goed na. Daarom gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) langeafstandstransporten van kalveren de komende tijd extra controleren op naleving van de Europese transportverordening.
 
Jaarlijks worden er ongeveer 900.000 kalveren in Nederland geïmporteerd. De kalvertransporteurs moeten zich houden aan Europese regels, waarin ondermeer is vastgelegd dat de dieren niet langer dan 19 uur onderweg mogen zijn. Zijn dieren langer onderweg, dan moeten ze op een controleplaats worden uigeladen om 24 uur te rusten, te drinken en te eten.
 
De NVWA heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar 35 langeafstandstransporten uit voornamelijk Ierland en Oost-Europese landen gecontroleerd. Hierbij voldeden 11 transporten aan de regels, 17 transporten waren niet in orde en 7 transporten zijn nog in onderzoek. Naast het overtreden van de transport- en rusttijden bleken enkele transporteurs het reisjournaal dat zij moeten bijhouden niet naar waarheid te hebben ingevuld. Eén transporteur ging in deze periode 5 keer achterelkaar in de fout. Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie zal binnenkort een beslissing nemen over de vervolging van deze transporteur.
 
Bij de controles bleek ook dat 4 transporteurs zich niet hielden aan de regel dat kalveren die bij elkaar in dezelfde vrachtwagen of aanhanger vervoerd worden, allemaal op hetzelfde adres uitgeladen moeten worden. Dit is belangrijk om verspreiding van besmettelijke dierziekten te voorkomen.

Maatregelen

In totaal heeft de NVWA 3 schriftelijke waarschuwingen, 7 processen-verbaal en 7 boeterapporten opgemaakt. De eerste boete voor het niet aandoen van een rustplaats is €1.500,-. Overtredingen van de transport- en rusttijden worden elk met €500,- beboet. Dit kan bij herhaling oplopen tot enkele duizenden euro’s, omdat boetes bij elkaar opgeteld kunnen worden.
De NVWA pakt naast transporteurs ook opdrachtgevers en organisatoren van veetransporten aan als blijkt dat zij opdracht hebben gegeven voor een transport wat in de praktijk niet binnen de regels uitgevoerd wordt. Deze opdrachtgevers kunnen dan ook een proces-verbaal of een boete krijgen.

 http://www.ciwf.nl/nieuws/2011/01/12765-x-help-de-kalfjes/

Compassion in World Farming   ( CIWF ) pleit al jaren voor betere condities voor kalfjes:
 
Met de actie voor kalfjes in 2011, vraagt Compassion in World Farming aan Nederland én aan de EU een eind te maken aan verre transporten van jonge kalfjes. Nu worden jaarlijks honderdduizenden jonge kalveren over grote afstanden vervoerd, bijvoorbeeld van Polen naar Nederland of Spanje. De verre transporten zijn slecht voor het welzijn en de gezondheid van deze jonge, kwetsbare dieren. Eenmaal in Nederland worden de kalveren in kale hokken op gladde vloeren gehouden, totdat ze na zo'n 6 maanden worden geslacht. Compassion in World Farming vindt dat er nog veel kan en moet gebeuren om het welzijn van deze dieren te verbeteren.
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten