zondag 4 januari 2015

Krankzinnige beslissing: Oekraïne mag 'pokke' eieren exporteren naar Nederland terwijl de productie ervan hier is verboden

‘Verbied de import van legbatterij eieren’


De import van legbatterij eieren moet verboden worden. Dat vindt Hugo Bens leghennenhouder uit het Brabantse Haps, vakgroepvoorzitter pluimveehouderij ZLTO en bestuurslid vakgroep LTO/NOP. „Het is absurd dat we de import van legbatterij eieren in Nederland toe laten, terwijl de productie ervan hier sinds 2012 al verboden is. Dat is oneerlijke concurrentie.”
 
 
Vorige week werd bekend dat Oekraïne legbatterijen eieren naar de Europese Unie mag exporteren. Oekraïne mag jaarlijks 1.500 ton eierproduct en 3.000 ton heeleieren in de EU afzetten. Het tonnage eierproduct wordt in de komende vijf jaar verhoogd naar 3.000 ton. Het volume heeleieren wordt niet verhoogd.

„Het volume is beperkt. 4.500 ton eieren zijn 75 miljoen eieren van 60 gram per jaar. Dat zijn ruim 205.000 eieren per dag. De gemiddelde productie van een bedrijf met 240.000 leghennen”, verklaart Bens. Hij gelooft niet dat dit aantal de markt hier in Nederland verstoort maar met LTO/NOP zetten ze zich al sinds 2012 fel af tegen de plannen voor deze import.
Bens noemt het een absurde beslissing. „Bovendien kan deze beslissing ruimte geven voor meer import van legbatterij eieren naar de EU”, vertelt hij. „Als de eierprijzen zich verbeteren, kan de EU meer legbatterij eieren gaan importeren waardoor leghennenhouders nog steeds niets verdienen.”

Kwaliteit eindproduct leidend

Legbatterij

Het probleem is dat binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) wordt gekeken naar de kwaliteit van het eindproduct en niet naar het productieproces zelf. „Er wordt dus niet gekeken naar dierenwelzijn”, licht Bens toe.

„Wij proberen dierenwelzijn als non-trade concern binnen de WTO erkend te krijgen, zodat er sprake is van een gelijk speelveld tussen landen”, vertelt Bens. Zogenaamde duurzaamheidsvraagstukken zoals dierenwelzijn worden in WTO onderhandelingen non-trade concerns genoemd.

Niet op korte termijn 

Vorige week werd echter bekend dat die non-trade concerns op korte termijn niet worden ingevoerd en dat Oekraïne dus legbatterij eieren mag blijven exporteren naar de EU. Dit kwam naar voren uit antwoorden van Dijksma op Kamervragen van Jaco Geurts over de noodsituatie bij leghennenhouders.

Politiek onder druk zetten

„Ik vind dat als Nederland en de EU zeggen ‘dierenwelzijn is belangrijk’ ze daar ook naar moeten handelen. Dus moeten er regels komen die de import van legbatterij eieren verbieden”, vertelt Bens. „We gaan nu de druk opvoeren op de politiek, voor de rest kunnen we weinig anders doen.”
LTO/NOP is niet van plan het voorbeeld van Franse leghennenhouders te volgen die uit protest eieren kapot gooien. „Voedselverspilling vinden we zonde”, aldus Bens.

Met dank aan: http://www.pluimveeweb.nl/artikelen/2014/10/verbied-de-import-van-legbatterij-eieren/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten