donderdag 8 januari 2015

Jaarkijs 400,000 kilo antibiotica in de vee-industrie om een bacterie te bestrijden die volksgezondheid bedreigtIn de Nederlandse vee-industrie wordt jaarlijks 400.000 kilo antibiotica gebruikt. Daarmee zijn we grootverbruiker in Europa. Er zijn verschillende redenen voor dit hoge gebruik maar veelal gerelateerd aan de wens om vlees zo goedkoop mogelijk te maken. Antibiotica is naast een geneesmiddel ook een groeibevorderaar. Toen antibiotica enkele jaren geleden als groeibevorderaar werd verboden, gingen veeartsen het vele malen vaker als geneesmiddel voorschrijven. De overheid eist nu dat het verbruik vermindert.   Ja, ja maar hoe? Als één kip proest krijgt de hele stal met kippen antibiotica in het voer toegevoegd.
 malen vaker als geneesmiddel voorschrijven. De overheid eist nu dat het verbruik vermindert.

E. coli-bacteriën die bij mensen en kippen voorkomen hebben dezelfde antibioticaresistentie-genen. Dat concluderen onderzoekers van het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht samen met collega’s uit China, Spanje en Noorwegen in het tijdschrift PLoS Genetics van 18 december.
Het gaat om resistentie tegen penicilline en afgeleide antibiotica. Deze antibiotica worden veel gebruikt in de behandeling van infecties bij de mens en bij dieren. astrazeneca 728 x 90 longpas
Escherichia-coli

E. coli is een bacterie die leeft in de darmen van gezonde mensen en dieren maar in het ziekenhuis vaak infecties kan veroorzaken. De resistentiegenen heten ook wel Extended-Spectrum Beta-Lactamases of ESBL’s. De genen liggen op kleine ronde stukjes DNA, plasmides, die makkelijk van de ene naar de andere bacterie kunnen overspringen.

Succesvol verspreiden

 Uit de resultaten kan niet geconcludeerd worden dat de aanwezigheid van ESBL-genen bij E. coli uit mensen wordt veroorzaakt door het gebruik van antibiotica in de veehouderij en de consumptie van kippenvlees. “Blijkbaar hebben we in Nederland te maken met een aantal plasmides die zich heel succesvol kunnen verspreiden in E. coli”, aldus hoofdonderzoeker dr. Willem van Schaik, hoofddocent bij de afdeling Medische Microbiologie van het UMC Utrecht.
Van Schaik vervolgt: “Omdat bij mens en dier antibiotica gebruikt worden, blijven deze plasmiden bestaan. De enige manier waarop we kunnen bereiken dat deze plasmiden niet verder verspreiden is door terughoudend te zijn in het gebruik van antibiotica bij mens en dier.”Eet smakelijk ! Niet op mijn bord

Verwant

 Het onderzoek levert belangrijke nieuwe inzichten op, vindt eerste auteur bioinformaticus dr. Mark de Been van de afdeling Medische Microbiologie van het UMC Utrecht. “De E. coli-bacteriën op de kippen bleken anders te zijn dan die in de mens, maar de resistentiegenen van de E. coli uit mensen en kippen zijn wel verwant. Nog opvallender is dat deze resistentiegenen op zeer verwante plasmiden liggen.”
Het aantal bacteriën dat resistent wordt tegen antibiotica neemt toe. Het is belangrijk om te weten hoe resistentie zich verspreidt. Meestal gebeurt dit door de verspreiding van resistente bacteriën maar in dit geval ook door de uitwisseling van genetisch materiaal tussen bacteriën.

Met dank aan
http://www.medicalfacts.nl/2014/12/31/bacterien-bij-mens-en-kip-hebben-dezelfde-genen-voor-antibioticaresistentie-2/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten