Brutus werd overgebracht naar de kliniek van CLAW, waar de ketting rond zijn nek moest worden losgezaagd.Brutus werd overgebracht naar de kliniek van CLAW, waar de ketting rond zijn nek moest worden losgezaagd.Cora Baikey legde

 
l bezoeken af in één van de lokale townships van CLAW toen ze Brutus zag, die vastlag in een tuin. Er zat een dikke metalen ketting rond zijn nek.
Er hing een weerzinwekkende geur om hem heen. Toen ze dichterbij kwam zag ze tot haar ontzetting dat de ketting letterlijk door zijn huid en de onderliggende nekspieren heen was gesneden.
De ketting was letterlijk door zijn huid en de onderliggende nekspieren heen gesneden.De ketting was letterlijk door zijn huid en de onderliggende nekspieren heen gesneden.


Cora riep de eigenaren erbij en ondervroeg hen over het arme dier. Vervolgens nam ze hem in beslag en bracht ze hem zo snel mogelijk over naar de kliniek voor dringende medische behandeling.
In de kliniek van CLAW werd de ketting doorgezaagd en verwijderd en werd de wond behandeld. De wond liep langs de hele omtrek van zijn nek en liep door meerdere spierlagen heen. Na een maand van intensieve behandeling was de wond eindelijk genezen, en kwam Brutus lieve karakter naar buiten.
 
Hij heeft een moeilijke start gehad, maar met wat liefde en een beetje opvoeding veranderde hij al snel weer in een tevreden, vriendelijke jongen. Cora is al bezig informatie te verzamelen over de voormalige eigenaren van Brutus, maar er moet nog een aanklacht wegens dierenmishandeling worden ingediend.
 
Eerder deze week is Brutus geadopteerd door een trouwe donateur van CLAW!
Helaas staat het verhaal van Brutus niet op zich. We zien veel meer van dit soort dieren in onze CLAW-kliniek. Daarom blijven we ons vol overtuiging inzetten om mensen in de lokale townships voorlichting te geven over een goede basiszorg voor hun dieren, en wat ze moeten doen als ze in hun omgeving gevallen van dierenmishandeling zien. 
 
Verschillende van onze medewerkers gaan naar de dierenbezitters in deze gemeenschappen toe om goede voorlichting te geven. In de meeste gevallen gaat het niet om opzettelijke wreedheid, maar simpelweg om onwetendheid. CLAW-contactpersonen in de gemeenschap helpen eigenaren met een tuin zonder goede omheining met het plaatsen van looplijnen, om op een veilige manier te voorkomen dat hun hond ontsnapt.