donderdag 3 september 2015

Het Europees Parlement stemt 8 september of landbouwdieren mogen worden gekloond of niet ( petitie )


http://actie.ciwf.nl/ea-action/action?ea.client.id=1771&ea.campaign.id=41730&utm_campaign=Cloning&utm_source=actioneemail20150902&utm_medium=email&ea.url.id=449359&forwarded=true

In minder dan een week, op 8 september, stemt het Europees Parlement over de vraag of landbouwdieren mogen worden gekloond. En omdat klonen vreselijk dierenleed veroorzaakt, hebben we jouw hulp dringend nodig om de Europarlementariërs te vragen tegen het klonen te stemmen.

Stop het klonen van landbouwdieren Klonen van koeien, varkens en andere landbouwdieren veroorzaakt enorme gezondheids- en welzijnsproblemen voor de gekloonde dieren en hun draagmoeders.
  • zwangerschappen mislukken
  • bevallingen verlopen moeizaam
  • dieren komen misvormd ter wereld
  • hoge sterfte onder pas geboren gekloonde dieren
Maar dat is nog niet alles. Nu al leidt het selectief fokken van landbouwdieren voor snelle groei of hoge productie tot grote problemen. Denk aan de plofkip die zo snel groeit dat haar hart en poten het vaak niet kunnen bijbenen. Of aan koeien die zoveel melk geven dat ze door de overvolle en ontstoken uiers, vaak niet meer normaal kunnen lopen.

Als het klonen wordt toegestaan, gaat deze ontwikkeling nóg sneller. Daarom moeten we het klonen nu stoppen. 8 september is daarom een cruciale dag. Dankzij ons vasthoudende lobbywerk stemt het Europees Parlement dan over een voorstel dat niet alleen het klonen, maar ook de verkoop en import van gekloonde dieren, hun afstammelingen of hun zaad verbiedt.

Help ons ervoor te zorgen dat dit voorstel wordt aangenomen!
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten