vrijdag 24 januari 2014

Choquerende foto's van vogelmoord in Libanon.....lees en huiver !!!

'Jacht' in Libanon Choquerende toestanden in Libanon 

 De aandacht van Vogelbescherming Vlaanderen werd onlangs getrokken door choquerende foto's op Facebook. De foto's tonen Libanese jagers die zich bezig houden met het schieten op alles wat overvliegt. Libanon ligt aan de uiterste oostkust van de Middellandse Zee. Vogelbescherming Vlaanderen verzoekt de VN om snel in te grijpen.

Een topje van de ijsberg!!Wist u dit?

Egyptische vogelvangers eten jaarlijks 10 miljoen trekvogels op...hoe lang nog voordat er geen trekvogels meer zijn? Petitie en videoVogelmoord in Egypte


 
Ik wil de Vogelbescherming België ontzettend bedanken voor deze informatie over de verschrikking van de trekvogels en hun de petitie. Nadat ik een artikel las over de vogelmoord in de National Geographic Magazine, in Egypte en Libië, ben ik weken lang opzoek geweest naar een petitie waar ook ter wereld, over deze ellende. Zeer onder de indruk ben ik van deze organisatie die mij deze informatie laat gebruiken voordat ze het plaatsen in hun eigen vogelblad in september. Met andere woorden bij hen gaat het om de vogels en niet om eigenbelang!!! Ik vraag dan ook met klem aan ieder die dit leest om de petitie te tekenen en door te sturen.
 


Egyptische vogelvangers doden jaarlijks miljoenen trekvogels

 PETITIE:
https://www.nabu.de/tiereundpflanzen/voegel/zugvoegel/jagd/aegypten/15711.html#englisch
 

Jan Rodts

Algemeen directeur www.vogelbescherming.be

 

 http://youtu.be/HH_ssqKeHMc        video

De voorbije maanden werd het internationale nieuws beheerst door de gewelddadige en bloedige gebeurtenissen in Egypte. Tienduizenden ontevreden Egyptenaren betoogden nagenoeg dag en nacht op het inmiddels wereldbekende Tahrirplein in de hoofdstad Caïro. Tijdens uit de hand gelopen manifestaties sneuvelden honderden mensen. De ziekenhuizen konden de toevloed amper aan. Er ontstond een enorme volkswoede tegen de inefficiëntie én de islamistische eenzijdigheid van het bewind. Met al die menselijke ellende zouden we bijna vergeten dat Egypte ook voor vogels een ware hel is. De noordkust die grenst aan de Middellandse Zee is elk jaar het vroegtijdige eindstation voor miljoenen Europese trekvogels.


 

 
Zevenhonderd kilometer verticale netten staan vrijwel ononderbroken opgesteld vanaf de Libische kust, over die van Egypte tot aan de Sinaï. Jaarlijks worden op die manier miljoenen trekvogels gevangen om uiteindelijk in de Egyptische eethuizen en restaurants te belanden. De plaatselijke vogelvangers hebben zich vooral gespecialiseerd in de vangst van Kwartels (Coturnix coturnix). De vangnetten zijn uiteraard allesbehalve selectief waardoor ook soorten worden gevangen waarvoor wij in Europa veel geld over hebben om ze voor uitsterven te behoeden. Er worden ook zogenaamde ‘spiegelnetten’ ingezet. Dat zijn dubbele netten, bestaande uit een exemplaar met grote mazen en een met kleine mazen. Daardoor kan in twee richtingen worden gevangen en raken ook tal van kleinere zangvogels erin verstrikt.


 

Dankzij een reportage die de Duitse omroep ARD (Das Erste)  ( zie video) in juni 2013 wereldkundig maakte, kregen wij min of meer een zicht op de soorten die er het meeste worden gevangen: Zomertortel (Streptopelia turtur), Grauwe Klauwier (Lanius collurio), Tapuit (Oenanthe oenanthe) en vooral Kwartel. Naast de voor vogels nagenoeg onzichtbare muur van netten wordt ook nog eens iedere eenzame boom langs de kust – die vogels graag gebruiken om in uit te rusten na de vermoeiende oversteek over zee – volledig met netten ingepakt. Vogels die in dit soort ‘fuiken’ belanden, zijn sowieso verloren: Fitis (Phylloscopus trochilus), Braamsluiper (Sylvia curruca), Grasmus (Sylvia communis), Paapje (Saxicola rubetra) en Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus). Maar ook Hop (Upupa epops), Bijeneter (Merops apiaster) en Griel (Burhinus oedicnemus) ontsnappen er niet aan.

 

Vleugel breken

Deze grootschalige vangst vindt vooral plaats tijdens de najaarstrek; terwijl je dit artikel leest dus. Je kan je afvragen hoe de vogelvangers erin slagen om aan de rand van een hete woestijn hun buit vers te houden? Investeren in dure koelcellen of diepvrieswagens kunnen ze niet. Ze hebben er iets anders op gevonden. Als de goed doorvoede vogels uit het net zijn gehaald (ze hebben een vetlaag opgebouwd om de woestijn te kunnen oversteken), wordt minstens één vleugel gebroken. De vogels blijven dus in leven tot de verwerking in de stad begint. De manier waarop miljoenen trekvogels worden gevangen, vervoerd, behandeld en afgemaakt, plaatst niet alleen de vangst op zich in een macaber daglicht, ook het vreselijke dierenleed dat ermee gepaard gaat, schreeuwt om doelgerichte actie.

 
 

Naar aantallen is het voorlopig nog gissen, maar volgens experts zou het om tientallen miljoenen vogels per jaar gaan. In ‘Mens & Vogel’ belichtten wij in elke editie van de vorige jaargang de problematiek van de massale vogelvangst in de landen rond de Middellandse Zee. De situatie op Cyprus en Malta, maar ook die in Italië en Frankrijk blijft een doorn in het oog van Vogelbescherming Vlaanderen. Tijdens de trek hebben vogels sowieso al af te rekenen met allerlei natuurlijke hindernissen. Ze kunnen in mist terechtkomen en daardoor gedesoriënteerd raken, ze kunnen noodweer treffen boven zee of in de bergen of door stormen uit koers worden geslagen. Of misschien vinden ze niet genoeg voedsel zodat ze onvoldoende vetreserves kunnen aanleggen en niet in één ruk de Middellandse Zee of de Sahara kunnen oversteken. Al deze natuurlijke verliezen, hoe groot ze misschien ook lijken, zijn ‘ingecalculeerd’. Er overleven genoeg individuen om de populaties op peil te houden.

 
Massasport

Het is echter door toedoen van de mens dat een kwart van alle vogelsoorten in Europa in aantal achteruit gaat en ernstig in de problemen komt. Veel van die soorten zijn trekvogels. De meest directe, menselijke ingreep in het leven van trekvogels is de jacht. In landen rond de Middellandse Zee – niet alleen in Zuid-Europa maar ook in Noord-Afrika – is de jacht op trekvogels een massa-evenement. De omvang tart elke verbeelding. Elk jaar worden tientallen miljoenen vogels geschoten en gevangen. De inventiviteit die hierbij aan de dag wordt gelegd, is grenzeloos. De vraag is hoe lang deze soorten dit nog kunnen volhouden?

 

Haantal vogelsoorten steeds verder achteruit boert. Een groot aandeel van onze broedvogels heeft nu al af te rekenen met habitatverlies en klimaatveranderingen. Populaties van soorten als Fitis, Nachtegaal (Luscinia megarhynchos), Wielewaal (Oriolus oriolus), Tapuit en Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) lijden hier wellicht enorm onder. Wat kan Vogelbescherming Vlaanderen nu ondernemen om al deze aanslagen op onze trekvogels een halt toe te roepen? Dat is een vraag die niet eenvoudig te beantwoorden is.et is dus niet verwonderlijk dat wij hier in Vlaanderen steeds vaker moeten vaststellen dat een
 

Actie

Acties gericht tegen dergelijke misstanden in EU-lidstaten zoals Malta zijn nog min of meer haalbaar. De campagne die onze vereniging in 2004 tegen Malta opstartte omwille van het toelaten van de lentejacht op Zomertortel en Kwartel is daarvan het bewijs. Het Europees Hof van Justitie veroordeelde Malta daarvoor op 10 september 2009. En dan nog blijft het erg moeilijk om de problemen efficiënt aan te pakken en enige vooruitgang te boeken. Nog steeds worden er jaarlijks duizenden beschermde en zeldzame trekvogels geschoten en gevangen. Nóg moeilijker wordt het als je actie moet voeren tegen excessen die zich voordoen in een land dat niet tot de EU behoort. Daarvoor kan je niet meteen het Europees Parlement, de Europese Commissie of het Hof van Justitie vragen om tussen te komen.

 

Dit wil echter niet zeggen dat wat er in Egypte gebeurt wettelijk is toegestaan. Er zouden blijkbaar duidelijke restricties betreffende de afmetingen van de vangnetten gelden. Die beperkende regelgeving wordt echter totaal genegeerd, laat staan dat er enige vorm van controle of handhaving is. Egypte ratificeerde nochtans het Internationaal Verdrag tot Bescherming van Vogels (18 oktober 1950 te Parijs), maar de regels worden niet toegepast. Het ondertekende en ratificeerde ook de Afrikaans-Euraziatische overeenkomst over watervogels (AEWA). Dat is het meest omvangrijke verdrag dat valt onder de ‘Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals’ (Conventie van Bonn, 1979).

 

Onze vereniging heeft deze afschuwelijke zaak inmiddels aangekaart bij de Belgische leden van het Europees Parlement. Het gaat hier tenslotte om Europese broedvogels die in Noord-Afrika massaal worden afgeslacht tijdens de trek naar hun overwinteringsgebieden. Wij onderzoeken nu in welke mate een beroep kan worden gedaan op hoger genoemde internationale verdragen. We moeten er wel al rekening mee houden dat internationale verdragen geen sanctiemechanisme hebben zoals we kennen in het Europees recht …


http://voordierenblogger.blogspot.nl/2013/08/waarom-staan-we-dit-toe-jaarlijks-10.html

Mijn eerdere artikel voor dat ik op zoek ging naar een petitie. Dank je Leny voor je hulp xxx


 

woensdag 11 december 2013


Jaarlijks vliegen 10 miljoen trekvogels zich te pletter in een 700 km muur van vangnetten!! Waarom staan we dit toe ??

http://voordierenblogger.blogspot.nl/search?q=vangnetten    meer informatie die ik al eerder schreef over deze misdadige handelingen.

Vogelbescherming of Zwarte Piet?
  
De Verenigde Naties (VN) gaan zich met een ernstig(er) dossier bezighouden dan het nemen van maatregelen tegen de 'uitbuiting' van Zwarte Piet. 

De VN hebben beslist om het vangen en doden van miljoenen trekvogels in Egypte aan te pakken. Vogelbescherming Vlaanderen juicht deze beslissing toe want het gaat hier over grote aantallen vogels die broeden in Europa en elk najaar via de Middellandse Zee Egypte binnen trekken om in Afrika de winter door te brengen. Miljoenen trekvogels – waarvan vele soorten in Europa een onvoorwaardelijke bescherming genieten en waarvoor veel geld wordt uitgetrokken om ze te beschermen – belanden elke herfst in de gigantische vangnetten langs de kust van de Middellandse Zee in Egypte en Libië ten behoeve van een nietsontziende consumptiehandel.

 Een internationale VN-conferentie heeft die vogeljacht nu veroordeeld en een actieplan opgesteld. Vogelbescherming Vlaanderen heeft in de oktober editie van haar tijdschrift 'Mens & Vogel' ruim aandacht geschonken aan deze problematiek en volgde dit dossier verder op.


EGYPTE Vogelvangstnetten
De 700 km lange nettenmuur langs de Egyptische kust — © Holger Schulz / NABU 


De VN willen nu de plaatselijke bevolking sensibiliseren om de vogels te beschermen, maar er moeten ook wetten komen.   "De vallen voor kwartels en het illegaal opzetten van vangnetten voor vogels is willekeurig doden", liet de VN-organisatie ter bescherming van migrerende diersoorten (CMS) weten. Ook vele beschermde vogelsoorten komen in de netten terecht. Mogelijk worden miljoenen trekvogels die de Middellandse Zee oversteken van Europa naar Afrika bedreigd. Kwartels en diverse soorten zangvogels worden in Egypte en Libië als delicatesse beschouwd en worden meestal aan restaurants en kleine eethuisjes verkocht. Volgens vogelbeschermingsorganisaties staat er aan de kust van de Middellandse Zee een 700 kilometer lange muur van gigantische vangnetten.

"Minstens tien miljoen trekvogels, volgens ruime schattingen mogelijk zelfs 140 miljoen, vliegen elke herfst hun dood tegemoet in de grootste vogelval ter wereld, waaronder ook bedreigde soorten zoals grauwe klauwier, draaihals en zomertortel, die tijdens hun tocht naar het overwinteringsgebied de Egyptische kust passeren."

Egypte en Libië hebben zich er volgens Bradnee Chambers van CMS internationaal toe verbonden de miljoenen trekvogels die hun gebieden doorkruisen te beschermen. De internationale overeenkomsten ter bescherming van trekvogels omvat naast het verdrag van Bonn (CMS) ook nog de Afrikaans-Euraziatische overeenkomst over watervogels (AEWA).


 EGYPTE Kwartel
Een kwartel op weg naar zijn overwinteringsgebied in Afrika verstrikt in de netten — © Holger Schulz / NABU
 
 
 
Vraag een digitale versie
van het artikel aan
of vraag de papieren versie
van 'Mens & Vogel' aan
Cover Egypte M-V

zaterdag 1 juni 2013


Waarom staan we dit toe? Jaarlijks 10 miljoenen trekvogels gevangen in 700 kilometer lange vangnetten!
De vallen langs de Afrikaanse kust van de Middellandse Zee.

Ik schrok me rot vanochtend toen ik dit las in het AD. Heb meteen de Vogelbescherming een mail gestuurd of ze hier mee bezig zijn dit te verbieden en zo niet, waarom niet? Ik gun iedereen zijn eten, maar dit is heel erg gemeen. Het is het zelfde als met  hele grote netten vissen waarmee ze,als het ware de oceanen leeg vissen. Nog even en er is geen trekvogel meer over, net als bij de vissen. Krankzinnig dat de wereld niet wist van de omvang van deze ellende. We hebben satellietbeelden, luchtfoto's we hebben overal ter wereld grote, dure vogelbeschermingen en die wisten  het niet? Ogen in de zak met geld? Kop in het zand? Voor de Nederlandse Vogelbescherming ( VB ) doet mijn man ieder jaar mee met de vogeltelling. De hele dag tellen hoeveel en welk soort vogel in je tuin komt die dag. Eind conclusie van de VB de stand van vogels is dramatisch achteruit  gegaan en we denken door de opwarming van de aarde. Tjonge jonge, wat een intelligente gewaarwording. En wij het maar slikken als zoete koek.

Over een strook van 700 kilometer langs de kust van de Middellandse zee, van Libië tot Israël, staan vijf meter hoge vangnetten voor vogels. Dat ontdekte een reportageploeg van de Duitse omroep Bayerischer Rundfunk in Egypte. Het doel: vogels vangen voor lokale consumptie.
 
 
 
Naar schatting 10 miljoen trekvogels, waaronder veel Europese broedvogels, zouden jaarlijks de dood vinden in de 700 kilometer aan vangnetten. Bioloog Holger Schulz, die met het reportageteam meereisde, zegt dat die schatting waarschijnlijk nog voorzichtig is. 'Dat men met grote vangnetten werkt, was bekend, maar niet van zo'n omvang. Dat is nieuw.'

Lars Lachmann, vogelexpert bij NABU (Nature and Biodiversity Conservaton Union), ziet de netten als een extra verklaring voor de achteruitgang van bepaalde vogelsoorten. 'Een groot aandeel van onze soorten heeft al af te rekenen met habitatverlies en klimaatsveranderingen: populaties van soorten als fitis, nachtegaal, tapuit en nachtzwaluw moeten hier enorm onder lijden.'


     


Geen opmerkingen:

Een reactie posten