Illegale handel - Berberapen

Berberaapje Juma
Berberaapje Juma
De illegale handel in flora en fauna is een van de meest lucratieve ter wereld; alleen in mensenhandel, vervalsing en drugs gaat meer geld om. Volgens het laatste onderzoek van Europol Organised Crime Threat Assessment (OCTA) wordt er jaarlijks zo’n 18 tot 26 miljard euro verdiend aan de verkoop van wilde dieren en vormt Europa de grootste afzetmarkt hiervoor. Dit heeft grote impact op duizenden soorten flora en fauna, en het Europees Parlement doet dan ook zijn best om de illegale handel in wilde dieren tegen te gaan. Een goede zaak, al krijgen niet alle diersoorten de aandacht die ze verdienen.
Veel berberapen, zoals het berberaapje Juma, worden als baby weggeroofd bij hun moeder komen en in de illegale handel terecht. Ieder jaar worden er honderden baby-berberaapjes uit het wild geroofd en gesmokkeld naar Europa. Na een traumatische tijd als huisdier blijkt maar weer dat apen absoluut niet geschikt zijn om in huis te houden en worden ze gedumpt. Bij Stichting AAP vangen we deze dieren niet alleen op, maar we zetten ons er ook al jaren keihard voor in om ervoor te zorgen dat de soortgenoten van Juma niet hetzelfde lot tegemoetgaan.
Begin 2016 wordt er door de Europese Unie (EU) besloten of de berberaap beter beschermd zal worden. Diverse EU-landen, waaronder Nederland, staan hier positief tegenover. Het is daarom belangrijk om de druk op te voeren en de landen zo over de streep te trekken.
Om de illegale handel een nog sterkere halt toe te roepen willen wij dat de berberaap extra aandacht krijgt van de Europese Unie. De meeste aapjes worden namelijk naar Europa gesmokkeld. De berberaap is zelfs de meest in beslag genomen, levende zoogdiersoort in Europa. Hieruit blijkt hoe groot het probleem is en dat het belangrijk is om het probleem bij de kern aan te pakken, en zo te zorgen dat de berberaap blijft waar hij thuis hoort: in het wild. De EU kan hierbij een cruciale rol spelen en voorkomen dat andere dieren hetzelfde lot als Juma tegemoetgaan.
Er zijn twee manieren waarop de EU een direct en positief effect kan hebben op de toekomst van de berberaapjes:
  • Door de berberaap als belangrijke soort op te nemen in het ‘EU Action Plan Against Wildlife Trafficking'. Dit plan is EU-breed en gericht op duidelijke afspraken om de illegale handel terug te dringen.
  • Samen met Marokko en Algerije moet de EU ervoor zorgen dat de berberaap van de CITES 2 naar CITES 1 lijst verplaatst wordt. CITES lijsten zijn overeenkomsten tussen 178 landen waarin regels vastgelegd worden om diersoorten te beschermen. Dieren die op de CITES lijst 1 staan, krijgen de hoogste bescherming.
Deze 2 maatregelen zorgen ervoor dat:
  • De regels tegen de smokkel in berberapen beter gehandhaafd worden
  • De straffen voor overtreders hoger worden
  • De berberaap meer aandacht krijgt bij de wetten over soortbescherming
De gesprekken hierover worden momenteel gevoerd en de beslissing en zullen binnenkort genomen worden. Kom daarom nú in actie, want het is erop of eronder voor Juma en zijn soortgenootjes