woensdag 21 oktober 2015

Petje af Animals Asia: Eerst 6 nu 7 beren gered uit de berengalindustrie ( speelse video )


Bron: www.moonbears.nl

GOED NIEUWS: ANIMALS ASIA BEVRIJDT NOG EENS 7 BEREN UIT DE BERENGALINDUSTRIE IN VIETNAM!

Vorige week werden er weer 7 galberen bevrijd uit 2 boerderijen in Vietnam door een team van Animals Asia. Jarenlang hadden ze gevangen gezeten in krappe kooien, waar ze dagelijks gekweld werden door het aftappen van hun gal, dat nog steeds gebruikt wordt voor een traditioneel medicijn.

Deze bevrijding betekent een geweldige doorbraak voor het team en voor de plaatselijke autoriteiten, die sterk zijn blijven aandringen op het bevrijden van deze dieren.


Ook deze beren zullen worden opgenomen in het Berenreddingscentrum van Animals Asia Vietnam, bij hun soortgenoten, die al eerder werden bevrijd.

De redding was een onderdeel van de grote actie 'Halong2Home', en sluit aan op de bevrijding, nog maar enkele weken geleden, van een beer die het reddingsteam kort daarvoor nog niet had mogen meenemen.

Tuan Bendixsen, directeur van Animals Asia Vietnam, verklaarde dat deze recente redding, inhoudt dat de berengalindustrie, althans in deze provincie, bijna verdwenen is. Hij stelt dan ook:

De reddingsactie in juni bij de eerste boerderij die wij bezochten greep het reddingsteam erg aan. Er waren acht kooien waarin even zoveel beren zaten. Sommige van hen waren er ellendig aan toe: ondervoed, broodmager, met kapotte klauwen en gebroken poten, en uitgedroogd door het verblijf in veel te krappe kooien waarin ze zich nauwelijks konden bewegen. Het was volkomen duidelijk dat de boer juist de twee beren met de slechtste gezondheidstoestand afstond. Het deed pijn om de zes overige beren achter te moeten laten, omdat hij ze niet allemaal wilde laten gaan. Maar het team was vastberaden om nu alsnog ook deze laatste beren mee te nemen. Die dag was het de laatste dag dat ook deze zes beren de wereld alleen maar tussen ijzeren tralies door konden zien. Die dag begon er voor al deze dieren een nieuw leven.

De zevende beer zal bevrijd worden uit een speciale boerderij in de provincie. Er is op dit moment weinig bekend over deze boerderij, behalve dan dat de eigenaar zich tot voor kort verzet heeft tegen het vertrek van die beer.

In maart van dit jaar kwam er een verordening van de Vietnamese regering, dat iedere gevangen beer in de provincie Quang Ninh overgedragen moet worden aan de organisatie Animals Asia, om deze naar hun Berenreddingscentrum te kunnen vervoeren. Deze transporten moeten 30 september afgerond zijn, zodat de provincie dan vrij zal zijn van galberenboerderijen.

Na deze laatste reddingsactie verblijven er in deze provincie nog 9 galberen op boerderijen. Animals Asia vertrouwt erop dat ook deze dieren spoedig door hen bevrijd kunnen worden. Tuan zei nog het volgende:

In juni weigerde een van deze boeren zelfs nog om te praten over het vrijlaten van een beer, maar dankzij de overtuigingskracht van de autoriteiten van Quang Ninh gaf hij een aantal dagen geleden toe, en kregen we bericht dat we tot actie konden overgaan. Hij zou al eerder gezegd hebben dat hij tot het eind wilde vechten voor het behoud van deze beer. Het is daarom opmerkelijk dat het gelukt is om ook deze boer over te halen.

Jill Robinson, oprichter en uitvoerend directeur van Animals Asia sprak:

Opnieuw kunnen prachtige beren de jaren van wrede behandeling achter zich laten en zich verheugen op een nieuw, echt berenleven, waarin ze zelf hun voedsel kunnen zoeken, zelf kunnen beslissen wanneer ze in het gras hun slaapje willen doen, wanneer ze willen gaan rennen en spelen. En voor dat alles hebben ze meer dan genoeg ruimte!
 Animals Asia's stelregel is altijd geweest: We gaan door tot het afgelopen is met de wreedheden. We blijven met volle energie doorgaan met dat vaste voornemen in onze gedachten en heel mooi dat er vandaag weer een nieuw succes is behaald!  We kunnen onze plannen echter alleen verwezenlijken met de hulp van onze aanhangers. Daarom zijn we deze mensen allemaal intens dankbaar voor alle donaties om reddingen zoals deze mogelijk te maken!

Deze laatste redding volgt direct op de aankondiging die gisteren is gedaan door Animals Asia en de Vietnamese T.M.A. Beiden hebben plechtig beloofd alles in het werk te stellen om te bereiken dat alle Vietnamese galberenboerderijen in 2020 verleden tijd zullen zijn.

 Ook in 2015 :

Vietnam 2015 » De zes bevrijde beertjes:
http://www.moonbears.nl/topics/de-zes-bevrijde-beertjes/  Veel video's


 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten