maandag 26 mei 2014

De riooljournalistiek van de Telegraaf om de WNF onderuit te halen is verwerpelijk

http://www.wnf.nl/nl/amazone/foto_s_en_video_s/  link naar prachtige video's van het werk van de WNF


Een journalist die op de man speelt noem ik een slechte journalist. In dit geval riooljournalistiek. Mensen afzeiken met naam en toenaam is verwerpelijk. Kritiek op de organisatie ? Moet kunnen. Maar wel op een nette manier.
Het heeft een hoog gehalte stemming kwekerij typisch vrouwenwerk. Miauw !!Ik vraag me af of mevrouw denkt dat men naar, bijvoorbeeld de Amazone, kan gaan met de trein. Ontbossing is een van DE grote problemen van onze aarde. Momenteel hebben we al anderhalve aarde nodig om te overleven. In 2050 leven er 9 miljard mensen op de aarde en voordat ik iedereen over me heen krijg dat de mannen maar moeten worden gecastreerd, wil ik u er nog wel even op wijzen dat de hoofdoorzaak van de ontbossing ligt onder anderen  bij het vlees dat u op uw bord heeft liggen. De WWF is de grootste organisatie in de wereld die  opkomt voor onze aarde, de oceanen en de wilde dieren ( die paar die er nog zijn). Daarvan is de WNF de Nederlandse tak. Ik zou zeggen WNF trek je niets aan van deze mevrouw, ze weet niet waar ze het over heeft.Zeist - 22 mei 2014 - In de Telegraaf  is een tendentieus artikel verschenen met de kop "Personeel WNF heeft lak aan vliegquotum". Dit schetst een totaal verkeerd beeld van het Wereld Natuur Fonds en zijn medewerkers. We nemen hier volledig afstand van.
 
Vliegquotum
 
De Telegraaf baseert zich op oude gegevens uit de periode t/m juni 2013. De prognose voor dit jaar is dat 19% minder vliegkilometers gemaakt zullen worden. Dit hebben we ook aan De Telegraaf laten weten.
 
Daarnaast wordt gesuggereerd dat vliegen een overbodige activiteit zou zijn. Het maken van vliegreizen is noodzakelijk om ons natuurbeschermingswerk goed te kunnen doen. Om zorgvuldig te controleren dat donateursgelden goed besteed worden in de veldprojecten die wij wereldwijd financieren, wordt de voortgang jaarlijks ter plekke gecontroleerd. Veldbezoeken zijn niet de enige manier om te controleren. Uiteraard gebruiken we daarnaast schriftelijke rapportages en telefonisch/Skype overleg. Ook wordt gereisd om lokale teams te ondersteunen met specifieke kennis en expertise.

 

Suggestief
 
In het artikel wordt ook de suggestie gewekt dat partners “regelmatig mee de wereld over reizen”. Dat is absoluut onjuist, het gaat om uitzonderingsgevallen. In de afgelopen zes jaar hebben 4 van de 37 personeelsleden, die regelmatig reizen, een aantal keer hun partner meegenomen op een dienstreis. Voor alle duidelijkheid: het meereizen van partners leidt nooit tot kosten voor WNF. Als partners al meereizen gebeurt dit volledig voor eigen rekening.
 
WNF-directeur Johan van de Gronden in reactie op het artikel in de Telegraaf: “De afgelopen dagen hebben we uitgebreid contact gehad met mevrouw Wemmers van de Telegraaf. We hebben haar in volledige openheid alle informatie gegeven over ons reisbeleid en specifieke reizen. Tot onze ontzetting wordt er nu een beeld geschetst dat niet klopt met de werkelijkheid. Dit schaadt het WNF en onze medewerkers. Riooljournalistiek, ik heb hier geen ander woord voor.”
 
Hoe  zat dat ook alweer??
 
Personeel WNF heeft lak aan vliegquotum       door Esther Wemmers

 
Terwijl Wereld Natuur Fonds-directeur Johan van de Gronden deze week op Aruba verkondigde dat zijn organisatie voor minder vliegen is, blijkt uit de jaarrekening dat WNF-medewerkers jaarlijks bijna twee miljoen vliegkilometers maken in het kader van presentaties, vergaderingen en werkbezoekjes in tropische oorden. Niet zelden reizen liefdespartners van het personeel mee.
        
In het boekjaar 2012-2013 overschreed het WNF het aantal vliegkilometers met 19 procent van het zelf opgelegde quotum. Er moet een bos van ongeveer 30.000 bomen worden geplant om de 325.000 kilo aan CO2-uitstoot te compenseren. Volgens de organisatie heeft het vele vliegen – in totaal legde WNF-personeel afgelopen boekjaar 1,8 miljoen vliegkilometers af, wat neerkomt op zo’n 43 keer de wereld rond – vooral te maken met organisatorische steun aan internationale kantoren in onder meer Indonesië en Maleisië.

Projecten

Zo vliegt hoofd Oceanen Carel Drijver regelmatig naar Azië, onder meer om ’projecten beter in kaart te brengen’, terwijl ook Nederlands personeel in onder meer Jakarta en op Bali is gestationeerd.
Volgens het WNF (een fonds dat afgelopen jaar 111 fte’s telde, waarvan een kwart zich daadwerkelijk fulltime bezighoudt met natuurbescherming) gebeurt het alleen in zeldzame gevallen dat een geliefde meereist. Het blijkt echter dat alleen al Carel Drijver zijn wisselende liefdespartners mee op sleeptouw nam op zakenreizen naar onder meer bestemmingen in Azië, Zuid-Europa en het Caribisch gebied.
 
 Nog niet overtuigd van de noodzaak van het WNF ?

 http://www.wnf.nl/nl/wat_wnf_doet/thema_s/bossen/ontbossing/sojateelt/
 


 

 

 
          
                      
 
        
 

2 opmerkingen:

  1. Reacties
    1. Die is goed. Die houden we erin. Ik had dit gestuurd naar WUZ van de Telegraaf om ze uit de tent te lokken. Maar ze weigerden.

      Verwijderen